buurtinitiatieven 2016

Aan het einde van het jaar doet het buurtpanel verslag van zijn werkzaamheden aan de ‘klankbordgroep’ van de Gemeenteraad Culemborg, in aanwezigheid van de verantwoordelijk wethouder Huub van Oorschot. Nu van de bewoners meer dan in het verleden eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid wordt gevraagd, leidt deze bijeenkomst tot een levendige discussie. Maar zeker worden, vanuit de kant van de bestuurders en raadsleden, buurtinitiatieven bijzonder gewaardeerd.

verslag Buurtpanel 2016

'De staat van het panel:

-Verandering in bezetting: terugtreden van een flink aantal panelleden, waaronder een aantal leden met jarenlange ervaring: Ali van Munster, Ietke Murkend, Karima el Hallabi, Mariëlle Piels en ook de voorzitter Marcel de Geus. Zijn taak is overgenomen door Judith Kana. Ook de webmaster Frank Visser nam afscheid van het panel, helaas was er voor hem niet direct een opvolger.

- Vernieuwing van de handleiding, de handleiding wordt regelmatig aangepast, en voldoet weer aan de eisen.

- Plannen in het nieuwe jaar: de huisstijl en de website zijn toe aan vernieuwing, daaraan wordt in 2017 hard gewerkt!

- Na het vertrek van veel buurtpanelleden hebben de panels dringend behoefte aan nieuwe leden. Een aantal heeft zich gelukkig al aangemeld, maar we kunnen er meer gebruiken. Dus schroom niet, en neem contact op als je interesse hebt.

Overzicht aanvragen:

- 8 aanvragen Oost
- 6 aanvragen West
- 13 aanvragen Stedelijk
- 9 buurtbarbecues Totaal 36, waarvan slechts 1 afwijzing
Toegewezen budget: € 37.226,- (maximaal jaarbudget € 45.000).

Een aantal hoogtepunten dat speciale aandacht kreeg tijdens de bijeenkomst met de klankbordgroep:

- Weer een jaar volactiviteiten op het Pieterplaatsje
- Jongerenruimte Salamaander gerealiseerd
- Aanvang realisatie Stamplaats Achter de Poort
- Het Midzomernachtfestival trok een groot aantal belangstellenden.