buurt initiatieven 2019

Hieronder vindt u de verslagen en foto’s van initiatieven in 2019.

Herbeleving zestiger jaren

De Stichting Senioren Collectief Culemborg organiseerde een middag voor alle senioren in Culemborg met als thema: “Herbeleving van de zestiger jaren”.

De jaren 1960 t/m 1969 passeerden met muziekfragmenten, dans en zang geplaatst in het historisch perspectief van de toenmalige lokale en wereldgeschiedenis.

Het event werd bezocht door 300 gasten met daarnaast nog eens 50 mensen van de organisatie, techniek, zangers, dansers en band. Helaas konden ca 40 aanmeldingen niet worden gehonoreerd vanwege beperkte capaciteit als gevolg van veiligheidsvoorschriften. De middag vond plaats op 25 januari 2019 in het Event Center in Culemborg.

Het evenement voldeed aan de verwachtingen met een aangename middag met zang en dans, liveband Trash en voortreffelijke presentaties van Mari Woerdenbach en Jurriën van der Veer. Top!

band tijdens jaren 60 event band tijdens jaren 60 event dans duo tijdens jaren 60 event

LevensVerhaalCulemborg

In de periode dat het project Levensboek onder de verantwoordelijkheid van ElkWelzijn viel, hebben Sandra van Ommering, Els van Heijst, Brigitte Vergouwen en ik als schrijver geparticipeerd in het project: ”Levensverhalen”.

Omdat Elk ermee stopte en wij het erg jammer vonden dat het project zou verdwijnen, hebben we het overgenomen en zijn in 2016/2017 deels onder de vlag van Elk verder gegaan. We hebben sponsoren gezocht, vertellers en schrijvers. We hebben zelf een training opgezet en zijn in het najaar van 2016 aan de slag gegaan : schrijvers aan vertellers gekoppeld en iedere maand een terugkomavond om de stand van zaken te bespreken.

In het voorjaar van 2017 heeft de drukkerij van de Gemeente de boeken voor ons geprint en ingebonden. In juni 2017 was de feestelijke uitreiking in het gebouw van Elk, Burgemeester Gerdo van Grootheest heeft op zijn eerste werkdag het eerste boek uitgereikt. Tijdens de uitreiking hebben we bekend gemaakt dat we administratief onder de vlag van Stichting Seniorencollectief verder gaan. September / oktober 2017: schrijvers en vertellers zoeken. November: training en iedere maand een bijeenkomst.

Een drukker gezocht en gevonden, we konden geen beroep meer doen op de gemeente. Dat maakte dat de kosten aanzienlijk hoger werden dan het jaar ervoor. We hebben iemand gevonden die de opmaak en controle van de boeken voor haar rekening nam om ervoor te zorgen dat er kwalitatief goed werk werd geleverd. Ook hebben we een fotograaf gevonden die bij de vertellers thuis foto’s heeft gemaakt, die desgewenst in het boek of op het voorblad zijn geplaatst.

Omdat we dit jaar, vanwege de grote belangstelling bij de uitreiking niet bij Elk terecht konden, hebben we een ruimte in de Salaamander kunnen huren. De zaalhuur en de consumpties zijn daarom een stuk hoger dan in 2017. Op 9 juni hebben we in aanwezigheid van wethouder Collin Stolwijk en onder grote belangstelling van familie, vrienden en bekenden van de vertellers, de boeken uitgereikt. Het geheel werd opgeluisterd door zang en dans.

In augustus starten we weer met een nieuwe ronde, met nieuwe ideeën. Inmiddels is de samenstelling van de commissie gewijzigd, deelnemers zijn: Els van Heijst, Lijda de Meijer, Ton Stad(fotograaf) en ondergetekende.

genodigden levensverhaal ontvangen levensverhaal bekijken levensverhaal

FEESTELIJKE MOLUCCAN MOOD

Mede met dank aan het Buurpanel organiseerde De Roos van Culemborg Moluccan Mood. Prachtige liederen van de Molukken, graag ook in Nederland gezongen, werden gebracht door de 7-koppige band LAOPOSE. De goedgevulde zaal zong uit volle borst mee. Extra feestelijk was het moment waarop de familie van Eli Teterissa de zaal halverwege binnenkwam, gevolgd door burgemeester Gerdo van Grootheest. Hij spelde het totaal verraste feestvarken een koninklijke onderscheiding op te midden van familie en vrienden. De steunpilaar van kerkelijke en maatschappelijk activiteiten werd daarna uitbundig gefêteerd onder het genot van hapjes. Het tweede deel het concert sloot af met de zowel Nederlandse als Molukse hymne ‘We gaan nog niet naar huis’. Plezier genoeg dus!
band Moluccan mood Moluccan Mood

tuinsets in Driestad

Tijdens de NL Doet dag zijn de 3 tuinstellen flink in de beits gezet, in een op dat moment leegstaande woning. Buiten is er door vrijwilligers een mooi terras aangelegd, waarop de tuinstellen reeds zijn geplaatst. Door omstandigheden hebben we de High Tea nog niet kunnen plannen. Dit is uitgesteld naar eventueel juni/juli, en we hopen dan ook een nieuwe doorgang te hebben van de recreatieruimte naar het nieuwe terras.
nieuwe-tuinset-driestad

Pleinfeest BonVie

Het Pleinfeest was een groot succes er waren over de honderd mensen en iedereen heeft genoten. Bewoners hebben er naar uitgekeken en we hadden op die dag schittert weer. Havenkoor de Deining zorgde voor een gezellige sfeer en er werd volop meegezongen. Ook de gebakken wafels en hapjes en drankjes maakte het tot een echt feest.
pleinfeest BonVie pleinfeest BonVie pleinfeest BonVie