buurtinitiatieven 2019

Hieronder vindt u de verslagen en foto's van initiatieven in 2019.

Herbeleving zestiger jaren

De Stichting Senioren Collectief Culemborg organiseerde een middag voor alle senioren in Culemborg met als thema: “Herbeleving van de zestiger jaren”.

De jaren 1960 t/m 1969 passeerden met muziekfragmenten, dans en zang geplaatst in het historisch perspectief van de toenmalige lokale en wereldgeschiedenis.

Het event werd bezocht door 300 gasten met daarnaast nog eens 50 mensen van de organisatie, techniek, zangers, dansers en band. Helaas konden ca 40 aanmeldingen niet worden gehonoreerd vanwege beperkte capaciteit als gevolg van veiligheidsvoorschriften. De middag vond plaats op 25 januari 2019 in het Event Center in Culemborg.

Het evenement voldeed aan de verwachtingen met een aangename middag met zang en dans, liveband Trash en voortreffelijke presentaties van Mari Woerdenbach en Jurriën van der Veer. Top!

band tijdens jaren 60 eventband tijdens jaren 60 eventdans duo tijdens jaren 60 event

LevensVerhaalCulemborg

In de periode dat het project Levensboek onder de verantwoordelijkheid van ElkWelzijn viel, hebben Sandra van Ommering, Els van Heijst, Brigitte Vergouwen en ik als schrijver geparticipeerd in het project: ”Levensverhalen”.

Omdat Elk ermee stopte en wij het erg jammer vonden dat het project zou verdwijnen, hebben we het overgenomen en zijn in 2016/2017 deels onder de vlag van Elk verder gegaan. We hebben sponsoren gezocht, vertellers en schrijvers. We hebben zelf een training opgezet en zijn in het najaar van 2016 aan de slag gegaan : schrijvers aan vertellers gekoppeld en iedere maand een terugkomavond om de stand van zaken te bespreken.

In het voorjaar van 2017 heeft de drukkerij van de Gemeente de boeken voor ons geprint en ingebonden. In juni 2017 was de feestelijke uitreiking in het gebouw van Elk, Burgemeester Gerdo van Grootheest heeft op zijn eerste werkdag het eerste boek uitgereikt. Tijdens de uitreiking hebben we bekend gemaakt dat we administratief onder de vlag van Stichting Seniorencollectief verder gaan. September / oktober 2017: schrijvers en vertellers zoeken. November: training en iedere maand een bijeenkomst.

Een drukker gezocht en gevonden, we konden geen beroep meer doen op de gemeente. Dat maakte dat de kosten aanzienlijk hoger werden dan het jaar ervoor. We hebben iemand gevonden die de opmaak en controle van de boeken voor haar rekening nam om ervoor te zorgen dat er kwalitatief goed werk werd geleverd. Ook hebben we een fotograaf gevonden die bij de vertellers thuis foto’s heeft gemaakt, die desgewenst in het boek of op het voorblad zijn geplaatst.

Omdat we dit jaar, vanwege de grote belangstelling bij de uitreiking niet bij Elk terecht konden, hebben we een ruimte in de Salaamander kunnen huren. De zaalhuur en de consumpties zijn daarom een stuk hoger dan in 2017. Op 9 juni hebben we in aanwezigheid van wethouder Collin Stolwijk en onder grote belangstelling van familie, vrienden en bekenden van de vertellers, de boeken uitgereikt. Het geheel werd opgeluisterd door zang en dans.

In augustus starten we weer met een nieuwe ronde, met nieuwe ideeën. Inmiddels is de samenstelling van de commissie gewijzigd, deelnemers zijn: Els van Heijst, Lijda de Meijer, Ton Stad(fotograaf) en ondergetekende.

genodigden levensverhaalontvangen levensverhaalbekijken levensverhaal

FEESTELIJKE MOLUCCAN MOOD

Mede met dank aan het Buurpanel organiseerde De Roos van Culemborg Moluccan Mood. Prachtige liederen van de Molukken, graag ook in Nederland gezongen, werden gebracht door de 7-koppige band LAOPOSE. De goedgevulde zaal zong uit volle borst mee. Extra feestelijk was het moment waarop de familie van Eli Teterissa de zaal halverwege binnenkwam, gevolgd door burgemeester Gerdo van Grootheest. Hij spelde het totaal verraste feestvarken een koninklijke onderscheiding op te midden van familie en vrienden. De steunpilaar van kerkelijke en maatschappelijk activiteiten werd daarna uitbundig gefêteerd onder het genot van hapjes. Het tweede deel het concert sloot af met de zowel Nederlandse als Molukse hymne ‘We gaan nog niet naar huis’. Plezier genoeg dus!
band Moluccan moodMoluccan Mood

tuinsets in Driestad

Tijdens de NL Doet dag zijn de 3 tuinstellen flink in de beits gezet, in een op dat moment leegstaande woning. Buiten is er door vrijwilligers een mooi terras aangelegd, waarop de tuinstellen reeds zijn geplaatst. Door omstandigheden hebben we de High Tea nog niet kunnen plannen. Dit is uitgesteld naar eventueel juni/juli, en we hopen dan ook een nieuwe doorgang te hebben van de recreatieruimte naar het nieuwe terras.
nieuwe-tuinset-driestad

Pleinfeest BonVie

Het Pleinfeest was een groot succes er waren over de honderd mensen en iedereen heeft genoten. Bewoners hebben er naar uitgekeken en we hadden op die dag schittert weer. Havenkoor de Deining zorgde voor een gezellige sfeer en er werd volop meegezongen. Ook de gebakken wafels en hapjes en drankjes maakte het tot een echt feest.
pleinfeest BonViepleinfeest BonViepleinfeest BonVie

Tour de Jeu de Boules door les Taxateurs

Met bewoners rondom vier jeu de boules banen in Culemborg Oost en West een middag jeu de boulen en zo hen een gezellige middag te bezorgen. In een ongedwongen setting ontmoet men bekenden of maakt kennis met andere buurtbewoners. Gezamenlijk werd een ook een spel gespeeld en er waren kleine prijsjes te winnen.

In totaal waren er ongeveer 60 deelnemersDe activiteiten vonden plaats op de volgende locaties:

  • 29 mei, bij de Mophosostraat, was erg leuk met goede belangstelling.
  • 5 juni, was bij de Beatrix. Deze middag trok wat minder belangstelling.
  • 12 juni, bij de Ghandi: daar was de regen spelbreker. In plaats van boulen zijn er binnen spelletjes gedaan. Toch een geslaagde middag.
  • 19 juni, bij de Ontmoeting: erg geslaagd, de boulebaan ligt er erg mooi bij.
  • 26 juni afsluiting met een gezellige middag en een onderling toernooitje waar de bezoekers uit de 'buurten' aan deelnamen (20 deelnemers).
Tour de Jeu de BoulesTour de Jeu de BoulesTour de Jeu de Boules

Buurtborrel Argusvlinderlaan

Op zaterdag 15 juni jl. vond de allereerste buurtborrel plaats in de Argusvlinderlaan. Deze straat is samen met een aantal andere straten in de directe omgeving de afgelopen twee jaar gebouwd en opgeleverd en bestaat uit koop- en huurwoningen. Nu de meeste mensen er al meer dan een jaar wonen vonden Dennis, Jos, Kees en Jeroen het tijd voor een feestje om op die manier het sociale contact te stimuleren.

De bewoners van de aangrenzende straten, zoals Citroenvlinderlaan, Parelmoervlinderlaan en de Waterlinieweg werden ook uitgenodigd.

De organisatie zorgde voor een tent, muziek, wat drankjes en hapjes. Ook werd een springkussen gehuurd en kochten we doeltjes zodat kinderen en volwassen een balletje konden trappen. Tenslotte schreven we ook een wedstrijdje stoepkrijten uit waarmee de kinderen een klein prijsje konden winnen. Aan de gasten werd gevraagd zelf ook drankjes, snacks e.d. mee te nemen.

Veel mensen hadden gehoor gegeven aan onze uitnodiging en maakten kennis met buren die in sommige gevallen maar een paar huizen verderop woonden maar die men nog nooit gesproken had. Een succes dus!

Buurtfeest ArgusvlinderlaanBuurtfeest ArgusvlinderlaanBuurtfeest Argusvlinderlaan

Debussy BBQ

De Debussy BBQ 2019 stond dit jaar in het teken van in het teken van het milieu, leef omgeving, afval scheiding en natuurlijk onze energie huishouding. We hadden Gerwin Verschuur van Vrijstad Energie uitgenodigd voor een info-sessie over het “van het gas af project”, en wat dat eventueel voor onze wijk zou gaan betekenen. Bij aanvang om half 6, begon het te regenen en dat heeft het verder de hele avond met enige regelmaat gedaan, wat na weken van extreme droogte wel heel bijzonder is. Het heeft in elk geval de pret niet gedrukt, want het was heel gezellig en intiem om met z’n allen de avond in de grote party tent door te brengen die we in de middag hadden opgezet.

Nadat ieder was uitgegeten begonnen we aan de Debussy 2019 quiz die dit jaar helemaal in het teken van het milieu stond. In groepjes van 3, verdeeld over de verschillende woningen mochten elk zich buigen over 7 vragen. Een klein uur lang hard ploeteren en discussiëren, en de winnaar gingen naar huis met een tegoedbon voor Lik en de Debussy bokaal. Het was een zeer geslaagde avond, mede dankzij de bijdrage van het Culemborg Buurt Panel.

Debussy BBQDebussy BBQDebussy BBQ

Ottersingel BBQ

Op zaterdag 7 september hebben de bewoners van de Ottersingel een BBQ georganiseerd. Dit was vooral om met de nieuwe bewoners kennis te maken. Om droog te staan werd een tent opgezet, waarin een knutseltafel voor de kinderen en een sjoelbak konden staan. Aan de “oude” en nieuwe bewoners werd gevraagd zelf salades pasta’s en groente schotels mee te nemen. Die waren dan ook rijkelijk aanwezig evenals de desserts. Later op de avond kon een vuurkorf ontstoken worden en de kinderen verwarmden hun marsmallows daarin. Het geheel was een succes en een goede gelegenheid om al je straatbewoners te spreken.

Ottersingel BBQOttersingel BBQDebussy BBQ

Bergeend BBQ

Aan de buurt-BBQ voor bewoners van de Bergeend op zaterdag 7 september hebben 44 bewoners deelgenomen. Om droog te kunnen zitten werd een tent opgebouwd. Zaterdagmiddag werd het vlees, brood en de salades gebracht en om 17.00 uur kwamen de eerste bewoners de tent binnen. Wim en Kees waren deze avond de BBQ meesters van de Bergeend. Iedereen was deze avond gezellig met elkaar aan het praten en leerden nieuwe buren kennen. Na een gezellige avond gingen de Bergeend buren rond 21.30 uur naar huis.

Bergeend BBQBergeend BBQ

Plantage, OtherWise en Bigband Rivierenland

Op zondag 7 juli had de ”Stichting Muziek Plantage Culemborg” weer een heel mooi programma. Ondanks het niet al te mooie weer waren toch alle stoelen bezet. Voor de pauze trad het dameskoor OtherWise onder leiding van Roedie Robeer op met Engelse en Nederlandse liederen. Het koor zingt in 6 stemgroepen. Met het lied “One more song” sloten zij hun optreden af. Daarna was het laatste optreden van de Bigband Rivierenland onder leiding van Marc van den Bosch. De zang werd verzorgd door Linda Tromp. Zij speelden en zongen onder andere stukken van Count Basie en Duke Ellington.

Muziek op de Plantage

BBQ Gershwinhof

Op 27 juli had de Gershwinhof een bbq. Voor de zekerheid waren een paar partytenten opgebouwd. Rond 5 uur waren de meeste bewoners aanwezig en de stemming zat er gelijk goed in, lekker warm weer en voor het eten en de drankjes was goed gezorgd dus het kon niet fout gaan. Maar helaas we kregen een beste bui. De feestcommissie moest de tenten zien te redden. Doordat de tenten tegen de galerij geplaatst waren konden we daaronder schuilen. Na de bui en de hilariteit werd het gezellig en dat is het tot de late avond ook gebleven. Een geslaagde avond waar nieuwe bewoners kennis konden maken met de buren.
 BBQ Gershwinhof  BBQ Gershwinhof  BBQ Gershwinhof

Buurtfeest Zomertaling

Het weer zat de hele dag niet echt mee, dus de organisatie besloot om in plaats van de geplande waterspelletjes bingo te doen. Dit bleek een groot succes, want jong en oud deden enthousiast mee. Tussen de bingorondes en buitjes door vermaakten de kinderen zich op de stormbaan. Ook de reuze limonadekoe bleek een succes. Er is menig liter aanmaak gemolken.

Om 17.30 uur was het tijd voor de poffertjes. De kleinste deelnemers genoten zo, dat er last-minute nog wat extra zakken bijgehaald moesten worden. Daarna werden de barbecues aangemaakt en kon het grillen beginnen. Naast een ‘normale’ barbecue, was er ook vegetarisch, halal en glutenvrij.

Bij de barbecue konden de buren kennis maken met nieuwe buren die op de Zomertaling zijn komen wonen. Er waren zelfs buren die de sleutel nog moeten krijgen. Onder genot van een hapje en drankje werden verhalen uitgewisseld en terug gekeken op 10 jaar Zomertaling. Kortom, we kunnen weer terugkijken op een geslaagd buurtfeest.

Buurtfeest ZomertalingBuurtfeest ZomertalingBuurtfeest Zomertaling

buurtfeest Bloemenbuurt

Na het succes van vorig jaar vod voor de 2 e keer een buurtfeest plaats in de speeltuin De Bomedikke aan de Oostersingel. Het wederom een groot succes mede dankzij de grote opkomst en de steun vanuit het Buurtpanel. En dat ondanks de regenbuien. Er waren weer diverse activiteiten voor de kinderen zoals een limomade-koe melken, zaadbommetjes maken of spijkerslaan.

Ondertussen was er de opening van de nieuwe slang-bank. Wat een mooi kunstwerk is het geworden. Toen het begon te regenen viel het feestje niet in het water, integendeel zelfs. IN een mum van tijd werden alle tafels en stoelen onder meegebrachte en opgespannen zeilen gezet. Wat een teamwork in de Bloemenbuurt. Iedereen zocht een schuilplaats en zo werden weer nieuwe gesprekken gevoerd en contacten gemaakt. Dit allemaal onder het genot van alle meegebrachte eten en drinken. Tussendoor was er ook een interessant quiz oer de Bloemenbuurt. Erg leuk om wat over de geschiedenis te ontdekken van de Bloemenbuurt. Het was een geslaagd en gezellig buurtfeestje!

Buurtfeest BloemenbuurtBuurtfeest BloemenbuurtBuurtfeest Bloemenbuurt

straatfeest Jan v Riebeeckstraat

Zaterdag 21 september werd voor de 20e keer het straatfeest georganiseerd in de Jan van Riebeeckstraat. Het thema was dit jaar The JvR Street Food Festival. Onze groenstrook werd een heus festivalterrein. Kraampjes met eten , drinken en sommige buren presenteerden hun creaties. Ook lieten de muzikale buren live gezellige muziek horen. We kregen bezoek van de burgemeester die samen met ons proostte op ons jubileum. Hij opende de gezellige avond waar oude en nieuwe bewoners van genoten hebben.

straatfeest Jan v Riebeeckstraatstraatfeest Jan v Riebeeckstraatstraatfeest Jan v Riebeeckstraat

Seniorendag 2019

De Seniorendag werd geopend door wethouder Buwalda. Het voorstel van de organisatie om dat middels een scootmobiel te doen bleek een uitdaging, door hem met beide handen aangegrepen. Dit leidde tot de nodige hilariteit van de aanwezige bezoekers en standhouders, die hem volgden terwijl de wethouder bij wijze van openings ceremonie de grote zaal in reed. In de grote zaal verschillende stands met voor de bezoekers relevante informatie. In het midden van de zaal zitgelegenheid voor ontmoeting en gesprek. In de raadskelder een workshop van Family Fit over bewegen en fit blijven, in de middagsessie afgewisseld door de Gispen 60+ tafeltennisgroep.

In de trouwzaal in het oude stadhuis presentaties van de politie over verkeersregels en verkeerssituaties (aanvankelijk stond rijschool Wegwijs gepland). In de zaal geheel boven in het gebouw presentaties van mw. Sandra Rigter van ELK Welzijn over eenzaamheid, het herkennen van gevoelens van eenzaamheid en wat er aan te doen.

Door de dag heen was het een gezellige drukte met een dip tegen de klok van 2 waarna het even later weer vol liep. De standhouders waren desgevraagd tevreden over de respons, die zij kregen.

seniorendag2019seniorendag2019seniorendag2019

Stichting Knock-Knock Culemborg Troost

Op vrijdagavond 1 november is Culemborg Troost georganiseerd. Een avond waarop inwoners van Culemborg hun dierbare overledenen konden herdenken. Er waren ca 175 bezoekers en daarvan waren er 34 deelnemers. Tijdens de avond waren er sprekers, mensen kregen een roos die ze konden neerleggen in een hart om zo al die mensen die we moeten missen met elkaar te verbinden. Om te ervaren dat verdriet misschien kleiner wordt als je het samen kunt delen. Ook was er muziek en klonk het Requiem van Jos Beijer. Na afloop is er ruim van de gelegenheid gebruik gemaakt door mensen om na te praten en troost en steun te vinden bij elkaar. Gezien de vele positieve reacties van de deelnemers willen we ook volgend jaar dit organiseren, mogelijk in samenwerking van De Roos of andere partijen.

culemborg-troost

Stichting Culemborg Poort van de Betuwe

Na het ontwerpen is begonnen aan de constructie en vormgeving met papier maché of foam. Vanaf drie weken voor de corso wordt begonnen met het plakken van de verse producten. Eerst de meest houdbare zoals uien en knoflook. In de laatste dagen de kwatsbare zoals aardbeien, en frambozen. Het bouwen van de corsowagens is een zeer sociaal gebeuren. In totaal werken zo’’ n 130 vrijwilligers hieraan mee. Het is mooi om te zien hoe oud en jong samenwerken om een mooi resultaat te bereiken. Dat is dit jaar goed gelukt. De sfeer in de hal was fantastisch, de onderlinge samenwerking verliep uitstekend en het resultaat was een 1e plaats voor de jeugdwagen en een 3e plaats voor de grote wagen.

corsoclub Culemborgcorsoclub Culemborgcorsoclub Culemborg