wat is het buurtpanel

Het buurtpanel is een onafhankelijke groep buurtbewoners,
die geld beschikbaar mag stellen voor initiatieven die
de leefbaarheid van uw wijk verhogen. Jaarlijks ontvangt
het daarvoor van de gemeente en KleurrijkWonen een budget.
Iedere inwoner van Culemborg kan een aanvraag indienen
om met dit budget een actie te ondernemen. Het buurtpanel
bepaalt vervolgens of, en in hoeverre, dit initiatief toegekend wordt.
Het buurtpanel bespreekt elke zes weken alle aanvragen en lopende projecten. Zo krijgt elke aanvraag een serieuze kans en wordt
bijgehouden hoe de goedgekeurde aanvragen verlopen.

Er was ook gevonden materiaal om te bekijken. De historische waarde van ‘onze plek’ werd daardoor voor iedereen duidelijker. Dat geeft ook een verbinding.

voorbeelden van buurtacties

Om in aanmerking te komen voor een budget van het buurtpanel, zijn er legio mogelijkheden. Verder op deze site zijn de voorwaarden te vinden.
Het belangrijkste is, dat de actie een positieve bijdrage levert
aan deleefbaarheid en onderlinge samenhang in de wijk of straat. Zo kunt u denken aan een buurtbarbecue of buurtfeest,
het organiseren van een sportdag, een speelterreintje inrichten
of opknappen, en ga zo maar door.

wat doe ik met mijn idee