wat is Buurtpanel Culemborg?

Buurtpanel Culemborg is een onafhankelijke groep buurtbewoners, die geld beschikbaar mag stellen voor initiatieven die de leefbaarheid van uw wijk verhogen.
Jaarlijks ontvangt het daarvoor van de gemeente een budget. Iedere inwoner van Culemborg kan een aanvraag indienen om met dit budget een actie te ondernemen. Buurtpanel
bepaalt vervolgens of, en in hoeverre, dit initiatief toegekend wordt.
Buurtpanel bespreekt elke zes weken alle aanvragen en lopende projecten. Zo krijgt elke aanvraag een serieuze kans en wordt bijgehouden hoe de goedgekeurde aanvragen verlopen. De voorwaarden voor een goede aanvraag staan op de pagina Procedure.

Verbinding brengen tussen mensen vind ik het mooiste wat er is. Er wordt echt aan de inwoner gedacht en er is meer mogelijk dan je denkt. Van een kleine activiteit in de straat tot een evenement in de binnenstad. Ik ben trots dat ik daar mijn steentje aan kan bijdragen.Een Buurtpanellid

voorbeelden van buurtacties

Om in aanmerking te komen voor een budget van Buurtpanel, zijn er veel mogelijkheden.
Het belangrijkste is, dat de actie een positieve bijdrage levert aan de leefbaarheid en onderlinge samenhang in de wijk of straat. Zo kunt u denken aan een buurtbarbecue of een buurtfeest, het organiseren van een sportdag, een speelterreintje inrichten of opknappen en ga zo maar door. Het aanvraagformulier kunt u vinden op de pagina Procedure.

wat doe ik met mijn idee

Heeft u een goed idee en wilt u er zelf mee aan de slag? Maak eventueel andere bewoners in uw omgeving enthousiast en dien een aanvraag in. Heeft u daarbij vragen of is iets niet duidelijk?
Neem dan contact op met de wijkmanager.
Dit kan per email buurtpanel@culemborg.nl, of telefonisch 0345-477700. Zij helpt u op weg.