leden van het Buurtpanel

Judith Kana

voorzitter

Jos Emons

vice-voorzitter

Marien Borgstein

penningmeester

Channa Cohen Stuart

a

Sylvie Verbunt

Eric van Grieken

Fikreta Ibrahimovic

adviseur gemeente

Hellen Terlien

adviseur gemeente