leden van het Buurtpanel

vacant

voorzitter

Jos Emons

vice-voorzitter

Marien Borgstein

penningmeester

Fikreta Ibrahimovic

adviseur gemeente

Heleen de Boer

adviseur gemeente

Sylvie Verbunt

Eric van Grieken

Channa Cohen Stuart

Marion van der Werf

Jaap Schaaf

Bauke Visser

José van Kooten

Gerda van Berkel