Speelplekken

logo buurtpanel

Tot nader order zal het buurtpanel aanvragen met betrekking tot het aanleggen van nieuwe, dan wel het aanpassen van bestaande speelplekken niet in behandeling nemen. Dit in afwachting van het nieuwe beleid van de gemeente betreffende speelplekken.

Culemborgs Initiatievenfeest!

logo buurtpanel

Woensdag 7 februari zijn de leden van het buurtpanel uitgenodigd voor een feest. Een feest voor iedereen die het afgelopen jaar Culemborg nog mooier heeft gemaakt en dit het komende jaar ook wil gaan doen.
We houden een feest voor het Culemborgs initiatief en iedereen die dit een warm hart toedraagt.

Tijdens dit feest in de Gelderlanderfabriek zal het buurtpanel het nieuwe logo met de nieuwe huisstijl presenteren.