aanvraagprocedure

voorwaarden van de aanvraag

  • Het initiatief draagt bij aan een prettiger samenleven. Met andere woorden: de leefbaarheid in de buurt wordt verbeterd en de betrokkenheid van bewoners bij hun leefomgeving wordt vergroot.
  • Het initiatief mag geen commercieel belang hebben.
  • De aanvraag moet passen binnen de geldende wetgeving en het gemeentelijk beleid.
  • Er is duidelijkheid over draagvlak, bijvoorbeeld door handtekeningen van buurtbewoners.
  • Er is duidelijkheid over de haalbaarheid van het initiatief en over de inzet van bewoners.
  • Er wordt bij het initiatief bekendheid gegeven aan de mogelijkheden van het Buurtpanel. Dit kan o.a. door het ophangen van een banner of vlag van het Buurtpanel tijdens hetinitiatief.

De banner en/of vlag van Buurtpanel kunnen via de wijkmanager(s) worden besproken en afgehaald. Na afloop van de activiteit moeten ze worden afgegeven bij de receptie van het Stadskantoor. Is gebruik van de banner of vlag niet mogelijk geef dan aan hoe u kenbaar maakt dat Buurtpanel Culemborg sponsor is van het initiatief. Denk aan plaatsing van een artikel met naamsvermelding in het plaatselijke huis-aan-huisblad, vermelding in berichten naar buiten, informatie op mogelijk drukwerk.

aanvullende voorwaarden voor buurt- en straatfeesten

  • Er doet minimaal één straat mee, het buurtfeest/bbq vindt plaats in het openbare gebied en er nemen minimaal 30 bewoners aan deel.
  • Maximaal één aanvraag per jaar per straat
  • De bijdrage bedraagt maximaal 50% van de aantoonbare kosten met een maximum van € 225,- per initiatief / straat.
“ruim 500 bezoekers hebben genoten van heerlijke hapjes uit maar liefst elf verschillende landen. De middag werd gevuld met muziek en dans, o.a. de draaiende Derwisjen en het koor Bunga Maluku dat met het publiek Imagine van John Lennon zong.”Bolderburen Werelddag 2022

financiën

De betaling vindt, in principe, achteraf plaats.
Bij uitzondering is een voorschot mogelijk, bespreek dat met uw contactpersoon van Buurtpanel Culemborg
De initiatiefnemer(s) dient zo spoedig mogelijk originele bonnen en een bijbehorend totaaloverzicht aan te leveren bij de wijkmanager(s), alsmede de gegevens (naam persoon, adres en rekeningnummer) om het bedrag over te maken.

tips

Buurtpanel Culemborg vergadert één keer in de 6 weken. Soms is er voor een initiatief ook een vergunning nodig. Informatie hierover staat op de gemeentelijke website. Houdt daarom rekening met een behandeltermijn voor uw aanvraag van ongeveer 8 weken. Maak een realistische begroting. Betaling is achteraf, op basis van wat is aangevraagd en goedgekeurd.Betaling van hogere bedragen of andere zaken is niet mogelijk. Vrijwilligers kunnen voor hun diensten niet worden betaald; wel is het mogelijk dat vrijwilligers binnen de begroting een presentje krijgen.