aanvraagprocedure

voorwaarden van de aanvraag

  • Het initiatief draagt bij aan een prettiger samenleven. Met andere woorden: de leefbaarheid in de buurt wordt verbeterd en de betrokkenheid van bewoners bij hun leefomgeving wordt vergroot.
  • Het initiatief mag geen commercieel belang hebben.
  • De aanvraag moet passen binnen de geldende wetgeving en het gemeentelijk beleid.
  • Er is duidelijkheid over draagvlak, bijvoorbeeld door handtekeningen van buurtbewoners.
  • Er is duidelijkheid over de haalbaarheid van het initiatief en over de inzet van bewoners.
  • Er wordt bij het initiatief bekendheid gegeven aan de mogelijkheden van het buurtpanel.Dit kan o.a. door het ophangen van een banner of vlag van het buurtpanel tijdens hetinitiatief.

De buurtpanel banner en/of vlag kunnen via de wijkmanager(s) worden besproken en afgehaald. Na afloop
moeten ze worden afgegeven bij de receptie van het Stadskantoor. Is gebruik van de banner of vlag niet
mogelijk geef dan aan hoe je kenbaar maakt dat het buurtpanel sponsor is van het initiatief. Denk bijvoorbeeld aan plaatsing van een artikel met naamsvermelding in één van de plaatselijke bladen.

aanvullende voorwaarden voor buurt- en straatfeesten

  • Er doet minimaal één straat mee, het buurtfeest/bbq vindt plaats in het openbare gebied en er nemen minimaal 30 bewoners aan deel.
  • Maximaal één aanvraag per jaar per straat
  • De bijdrage bedraagt maximaal 50% van de aantoonbare kosten met een maximum van € 225,- per initiatief / straat.
“Met ruim 300 bezoekers bevestigde Memento Culemborg 2015 op zaterdag 7 november
de behoefte aan een jaarlijks herdenkingsmoment voor dierbare overledenen.”

financiën

De betaling vindt, in principe, achteraf plaats.
Bij uitzondering is een voorschot mogelijk.
Bespreek dat met de contactpersoon van het buurtpanel.
De initiatiefnemer(s) dient zo spoedig mogelijk originele bonnen en een bijbehorend totaaloverzicht aan te leveren bij de wijkmanager(s), alsmede de gegevens (naam persoon, adres en rekeningnummer) om het bedrag over te maken.

tips

Het buurtpanel vergadert één keer in de 6 weken. Soms is er voor een initiatief ook een vergunning nodig.
Informatie hierover staat op de gemeentelijke website. Houdt daarom rekening met een behandeltermijn voor uw aanvraag van ongeveer 8 weken. Maak een realistische begroting. Betaling is achteraf, op basis van wat is aangevraagd en goedgekeurd.
Betaling van hogere bedragen of andere zaken is niet mogelijk.
Vrijwilligers kunnen voor hun diensten niet worden betaald; wel is het mogelijk dat vrijwilligers binnen de begroting een presentje krijgen.