actief in uw wijk

Image
Wilt u iets leuks organiseren voor uw wijk? Zoals een straatbarbecue of het opknappen van een speelterrein? Of wilt u iets organiseren voor de ouderen of kinderen in uw buurt? Of misschien heeft u een plan om samen met uw buren de veiligheid te verbeteren? En heeft u financiële steun nodig bij het realiseren van een van deze plannen? Neem dan contact op met het buurtpanel in de gemeente Culemborg.

wat is het buurtpanel ?

logo
Het buurtpanel is een onafhankelijke groep bewoners uit alle delen van Culemborg, die geld beschikbaar stelt voor initiatieven die de leefbaarheid van uw wijk verhogen. Jaarlijks ontvangt het daarvoor van de gemeente en Kleurrijk Wonen een budget.
Medio maart 2015 werd in opdracht van de stichting Terra Bella bij Caetshage een
nieuwe bijenstal gebouwd en in gebruik genomen. Er waren zo’n 40 belangstellenden
bij de feestelijke opening aanwezig.

voorbeelden van buurtacties

    • een buurtbarbecue of straatfeest
    • een sportdag voor de buurt organiseren
    • een activiteit voor de buurtouderen organiseren
    • samen met uw buren een veiligheidsplan opstellen