Buurtpanel en corona

logo

Veel buurtinitiatieven zullen deze tijd geen doorgang kunnen vinden.Met name buurtbarbecues en straatfeesten, maar ook stedelijke initiatieven waar veel mensen bij elkaar komen, zijn nu niet toegestaan.

Wellicht heeft u iets bedacht wat wel waardevol is voor u en uw omgeving en waarbij niet fysiek meerdere mensen bij elkaar komen. Bijvoorbeeld een initiatief dat juist nu in corona-tijd extra waardevol is. Schroom dan niet die aanvraag in te dienen, die aanvraag zal door de buurtpanelleden, met voorrang buiten de reguliere vergaderingen om via app of email worden behandeld.

De buurtpanelleden streven ernaar om de reguliere vergaderingen voorlopig via video-conference door te laten gaan. Tijdens die vergaderingen worden de aanvragen behandeld die niet corona-gevoelig zijn, of waar geen tijdsdruk op zit.

Let er wel op: ook het buurtpanel heeft zich te houden aan de richtlijnen van de overheid inzake covid-19. Aanvragen die strijdig zijn met deze richtlijnen kunnen niet in behandeling worden genomen.

De leden van het buurtpanel wensen u een goede gezondheid en hopen met u op betere tijden.

met vriendelijke groet,
Buurtpanel Culemborg.

actief in uw wijk

Image
Wilt u iets leuks organiseren voor uw wijk? Zoals een straatbarbecue of het opknappen van een speelterrein? Of wilt u iets organiseren voor de ouderen of kinderen in uw buurt? Of misschien heeft u een plan om samen met uw buren de veiligheid te verbeteren? En heeft u financiële steun nodig bij het realiseren van een van deze plannen? Neem dan contact op met het buurtpanel in de gemeente Culemborg.

wat is het buurtpanel ?

logo
Het buurtpanel is een onafhankelijke groep bewoners uit alle delen van Culemborg, die geld beschikbaar stelt voor initiatieven die de leefbaarheid van uw wijk verhogen. Jaarlijks ontvangt het daarvoor van de gemeente en Kleurrijk Wonen een budget.
Medio maart 2015 werd in opdracht van de stichting Terra Bella bij Caetshage een nieuwe bijenstal gebouwd en in gebruik genomen. Er waren zo’n 40 belangstellenden bij de feestelijke opening aanwezig.

voorbeelden van buurtacties

    • een buurtbarbecue of straatfeest
    • een sportdag voor de buurt organiseren
    • een activiteit voor de buurtouderen organiseren
    • samen met uw buren een veiligheidsplan opstellen